Статья 233 - Утратила силу.

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 202-ФЗ (ред. от 27.12.2009))

manager@ндфл.рф